Xốt tương từ Totomart

Xốt tương từ Totomart

Hết hàng Sốt cà Spaghetti (170g)
Hết hàng Sốt cay O - Sajang (200g)
Hết hàng Sốt gia vị mì cay (50g)
Hết hàng Sốt kem Spaghetti (150g)
Hết hàng Sốt mayonnaise (3kg)
Hết hàng Sốt mayonnaise O'Food (300g)
Hết hàng Sốt mayonnaise Samyang (250g)
Hết hàng Tương cà Ottogi (300g)
Hết hàng Xốt teriyaki Ottogi (310g)