Mỳ và Miến Từ Totomart

Mỳ và Miến Từ Totomart

Hết hàng Mì Koreno (1 vắt)
Hết hàng Mì Koreno gà (10 vắt)
Hết hàng Mì Koreno vị tôm (10 vắt)
Hết hàng Mì sợi lớn Ottogi (500g)
Hết hàng Mì sợi nhỏ Ottogi (500g)
Hết hàng Mì sợi Spaghetti (250g)
Hết hàng Mì sợi trung Ottogi (500g)
Hết hàng Miến dẹt Hàn Quốc (500g)
Hết hàng Miến khoai lang Ourhome (1kg)